Мета навчання біології та екології полягає у формуванні у студентів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із довкіллям; розуміння цінності таких категорій, як життя, природа, здоров'я; свідомого ставлення до природи; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті...