Мета вивчення дисципліни - набуття фахівцями компетенцій із знання  характеристик електроосвітлювальних установок, проектування штучного освітлення.

        У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через знання, уміння та навички:

-загальні питання нормування освітлення;

-будова, світлотехнічні характеристики та схеми вмикання електричних джерел світла;

-проектування штучного освітлення;

-експлуатація електроосвітлювальних установок.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України:

           загальних: 

-здатність до аналізу технічних характеристик освітлювальних установок;

-здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати електроосвітлювальні установки;

           фахових:  

-визначати норми освітлення для промислових та громадських приміщень чи споруд;

-проектувати системи штучного освітлення;

-вибирати тип ламп і освітлювальних установок;

-визначати потужність освітлювальних мереж;

-розраховувати електричні мережі та проектувати схеми керування освітленням.

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України

-вміння самостійно вибирати джерела світла і світильники;

-аналіз відповідності освітлення приміщень нормам;

-вміння проектувати штучне освітлення.