Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) - парадигма програмування, основана на використанні в програмі множини об'єктів, кожен з яких є екземпляром певного класу.

Мета вивчення дисципліни - набуття фахівцями компетенцій щодо сучасного об'єктно-орієнтованого програмування мовами програмування загального призначення С++ та Python.Дисципліна "Об'єктно-орієнтоване програмування" опирається на результати вивчення дисципліни „Основи програмування”.

Автор курсу: доц. каф. КМВ ІФНТУНГ, к.т.н. Копей В.Б.