Залік виставляється 

за результами оцінювання  рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни 

за 100 бальною шкалою:

3 практичні завдання * 20 балів (макс.) = 60 балів 

та контрольної роботи (40 балів)