Курс підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України розроблено з урахуванням цілей, вимог і змісту навчання історії в школі. Він охоплює зміст шкільного курсу історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 14 тем.

Курс спрямований на підготовку абітурієнтів до системи навчання у вищих навчальних закладах та систематизацію сформованих в школі знань. Результатом успішного засвоєння курсу повинні стати наступні уміння: 

 - визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їхню послідовність та синхронність, вказувати історичні дати, періоди найважливіших подій і процесів, встановлювати хронологічну відповідність між явищами, процесами й подіями та періодами і епохами;

- локалізувати історико-географічні об'єкти та історичні факти, події, явища і процеси на карті;

- визначати істотні характерні риси, етапи, складові подій, явищ і процесів минулого, характеризувати діяльність видатних історичних постатей; давати визначення історичних понять і термінів, пояснюватидоречність їхнього вживання;

- розпізнавати найвидатніші історико-культурні пам'ятки,  визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам'яток різних періодів історії України, описувати й  розкривати їхнє значення в українській історико-культурній спадщині;

- пояснювати й аналізувати історичні факти, групувати (класифікувати)  їх за вказаною ознакою, визначати причини та наслідки подій і явищ,  встановлювати відповідність між окремими фактами й типовими загальними явищами.

Програма ЗНО з історії України у 2017 році