Метою викладання навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є надання студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань організації та методології формування консолідованої фінансової звітності суб'єктів господарювання і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а також формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів з організації та методики консолідації фінансової звітності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є вивчення методів і організації ведення консолідованого обліку, формування та аналіз консолідованої звітності з використанням прогресивних форм, міжнародних та національних стандартів.