«Практична підготовка 2» - це навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є специфічна сфера аналітичної діяльності на фондових ринках. З огляду на сучасний стан національної економіки, процеси глобалізації та інтеграції України у світовий фінансовий простір, зростає потреба у фінансових аналітиках - високо кваліфікаційних фахівцях, здатних розуміти процеси, які відбуваються на фондовому ринку та прогнозувати його тренд у майбутньому.

Підготовка нової генерації професійних фінансових аналітиків є системною в межах вимог Болонської декларації в процесі формуванні європейського освітнього простору, пріоритетом якої є якість знань та професійна мобільність фахівця. Тому фахова підготовка з дисципліни „Практична підготовка 2” охоплює як освітні так і психологічні аспекти діяльності майбутнього фахівця у сфері фінансів, орієнтовані на європейські зразки освітніх технологій.