В процесі вивчення дисципліни «Макроекономіка» у студентів відбувається формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Студентами вивчаються ключові положення базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуваються вміння аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.